Federale overheid voorziet structureel budget na syndicale acties zorgsector

Op 18 juni organiseerde ACV Puls met andere vakbonden een ‘online Non-Profit Actiedag’ in Vlaanderen (www.samenvooreenpact.be). De federale overheid besloot daarop eind juni een deel van het federaal zorgpersoneel te bedanken met een “eenmalige horecacheque”.

Dat kwam bij vele werknemers in de zorgsector slecht aan. 

Nu legt de federale overheid dus een een substantieel budget op tafel voor structurele verbetering van de lonen en de arbeidsvoorwaarden in de zorgsectoren onder haar bevoegdheid: 500 miljoen € gaat naar loonsverhoging, 100 miljoen voor betere arbeidsomstandigheden en 400 miljoen was als goedgekeurd voor het “zorgpersoneelfonds”.

Op de Vlaamse regering is het ondertussen afwachten voor structurele maatregelen. Ook voor de Vlaamse regering is de realiteit voor de werknemers in de sectoren die onder haar bevoegdheid vallen nochtans bikkelhard.

De noden van zorg en welzijn zijn manifest duidelijk voor iedereen, in heel de samenleving. Onder wiens politieke bevoegdheid de deelsectoren vallen kan geen criterium zijn voor maatregelen. ACV Puls wenst niet meer opnieuw in maandenlang aanslepende onderhandelingen terecht te komen. Ook op Vlaams niveau wil de vakbond geen politieke alibi’s meer horen om opnieuw niet te doen wat dringend noodzakelijk is.

Op woensdag 8/7/2020 gaat een eerste contact door tussen de Vlaamse regering en de sociale partners. ACV Puls vraag alvast om structurele oplossingen, waaronder:

  • Een degelijke en betere verloning voor alle werknemers in de sector;
  • niet telkens weer opnieuw en langdurig acties moeten voeren voor letterlijk elke euro vooruitgang;
  • meer instroom van onmisbaar personeel en een ernstige aanpak van de aanslepende werkdruk;
  • degelijke, leefbare en aantrekkelijke werkvoorwaarden met ruimte voor het eigen leven, dat is echt een job om fier op te zijn;
  • niet besparen maar investeren in meer personeel: kom niet af met een nieuw post-corona politiek alibi om structurele oplossingen alweer op de lange baan te schuiven.