nieuwe studie toont piekende werkdruk in zorg en welzijn

De cijfers van de laatste Werkbaarheidsmonitor (Sociaal-Economische Raad Vlaanderen) tonen voor de zorg- en welzijnssector opnieuw een stijging aan van de werkdruk en de psycho-sociale belasting.

Het aantal werknemers met een hoge werkdruk steeg tussen 2013 en 2019 van 29,8% naar 41,7%. Voor emotionele belasting is er een toename van de risicogroep van 35,4% naar 44,0%. In de woonzorgcentra stijgen de cijfers zeer verontrustend: 1 op de 2 werknemers heeft een hoge werkdruk (49,4%).

De studie van de SERV heeft betrekking op 2019, dus nog vóór de coronacrisis de problemen nog scherper stelde. De cijfers bevestigen de dringende noodzaak voor een nieuw sociaal pact voor de zorg en welzijnssector.

Meer over de studie kan je hier lezen