Ziekenhuizen

Brusselse zorgsector vraagt herfinanciering

Deze week en volgende week worden er vakbondsacties gevoerd in de 5 ziekenhuizen van het Brusselse Irisnetwerk. De belangrijkste eis: een betere financiering van de ziekenhuizen in België. We willen hogere salarissen voor alle beroepen in ziekenhuizen en een draaglijke werklast.

Dinsdag in het UVC Brugmann, woensdag in het UMC Sint-Pieter, volgende week in de Iris Ziekenhuizen Zuid … we geven niet op!