Tekst

Tijdschrift Marie Claire zet werkemers non-profit in the picture

Elke week zet Marie Claire we graag een sterke vrouw in de kijker. Het zijn vrouwen die in hun vrije tijd of op hun werk andere vrouwen inspireren, stimuleren én motiveren. Deze week is het niet één, maar zijn het vier vrouwen. Een voor een inspirerende militanten die opkomen voor eerlijke werkomstandigheden in de zorg, het welzijn en de cultuur. Het is hoog tijd om woorden in daden om te zetten, tijd voor een structurele aanpak. Lees de verhalen op de site van Marie Claire.

Jean-Marie Lunskens, Ontwikkelaar onlineleren, steunt de werknemers van de zorgsector

De zorgsector moet opgewaardeerd worden en onze regering mag voortaan niet meer snoeien ten nadele van het welzijn van onze ouderen.

De zorgsector moet losgekoppeld worden van de privé-markt die maar één oogmerk heeft: winstbejag.

De zorgsector moet aanzienlijk meer groeien en het personeel moet beter vergoed worden.

De zorg heeft geen prijs!

nieuwe studie toont piekende werkdruk in zorg en welzijn

De cijfers van de laatste Werkbaarheidsmonitor (Sociaal-Economische Raad Vlaanderen) tonen voor de zorg- en welzijnssector opnieuw een stijging aan van de werkdruk en de psycho-sociale belasting.

Het aantal werknemers met een hoge werkdruk steeg tussen 2013 en 2019 van 29,8% naar 41,7%. Voor emotionele belasting is er een toename van de risicogroep van 35,4% naar 44,0%. In de woonzorgcentra stijgen de cijfers zeer verontrustend: 1 op de 2 werknemers heeft een hoge werkdruk (49,4%).

De studie van de SERV heeft betrekking op 2019, dus nog vóór de coronacrisis de problemen nog scherper stelde. De cijfers bevestigen de dringende noodzaak voor een nieuw sociaal pact voor de zorg en welzijnssector.

Meer over de studie kan je hier lezen

Goejemorgen

Vandaag voeren de werknemers van zorg, welzijn en cultuur actie in heel Vlaanderen. Volg hier alle nieuws over de acties.

Online actiedag op 18 juni voor een zorg- en welzijnspact

Applaus, witte vlaggen en heel veel hartverwarmende woorden. De afgelopen maanden kreeg de zorgsector te maken met een niet-aflatende stroom van solidariteit en steun vanuit de samenleving. Zelfs de politici waren genereus en benoemden de zorgsector als essentieel.

Zoveel lof is mooi natuurlijk, maar neemt de fundamentele problemen binnen de zorg- en welzijnssector niet weg. Gewoon verder doen zoals voor de coronacrisis is geen optie. De erkenning en waardering moeten nu omgezet worden in concrete veranderingen en verbeteringen voor de hele zorgsector.

Samen actievoeren op 18 juni

Een grote manifestatie in Brussel zit er momenteel niet in. Toch willen we met zoveel mogelijk collega’s uit de zorg- en welzijnssectoren een duidelijk signaal geven aan de politiek en werkgevers. Daarom gaan ACV Openbare Diensten en ACV Puls op donderdag 18 juni volop online actievoeren. Op die dag willen we zoveel mogelijk lokale, grote en kleine acties, verhalen, foto’s en filmpjes verzamelen op onze online kanalen. Zo creëren we samen – zelfs in coronatijden – een sterke actiedag voor zorg en welzijn in heel Vlaanderen!